MASSOT ADVOCATS

Laboral - Civil
Consulta el teu cas

Serveis Jurídics

Dret Laboral

Acomiadaments, reclamacions salarials, impugnació de sancions, reconeixement de drets.

i

Seguretat Social

Incapacitat permanent, impugnació de sancions, recàrrecs de prestacions.

~

Dret Civil

Desnonaments, reclamacions de quantitat, herències, reclamacions llegítimes, dret de família.

Consuta gratis el teu cas

Exposa el teu cas i el teus dubtes legals, ho analitzerem i en el termini màxim de 24 hores hàbils et donarem una resposta personalitzada.

“Gràcies per contestar ràpidament al meu problema, ara estic tranquil”

Pere (Sabadell)

“Jaume, muchas gracias por llevarme el caso y conseguir todo lo que reclamaba a la empresa.”

Juan Antonio (Girona)

“Em pensava que no valia la pena, i sort que vaig reclamar, no has de renunciar al que et pertoca”

Teresa (Blanes)

No renunciïs a reclamar el que és teu.